top of page

ASBESTIKARTOITUS - NOPEA,  LUOTETTAVA JA EDULLINEN  

PK-SEUDUN KESÄTARJOUS

HELSINKI - ESPOO - VANTAA

98

TARKISTA OMAN ALUEESI EDULLISIN
ASBESTIKARTOITUS HINTA TÄSTÄ

Hinta sisältää: Kartoituksen, kaikki näytteet, laboratoriokulut, kilometrikorvaukset sekä lakisääteisen asbestikartoitusraportin

Saat asbestikartoittajan paikalle, vaikka tänään ja tulokset nopeasti

Purettavat kohteet +100€

Asbestikartoitus | Asbestinäyte | Asbestianalyysi

LUOTETTAVUUS

Akkreditoitu laboratorio

Kaikki asbestinäytteet tutkitaan ISO 22262-1 laatustandardin mukaisesti pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM), realiaikaisella alkuaineanalysaattorilla (LIVE-EDS)

Lisää laboratoriostamme löydä täältä: Onelab.

ASBESTIKARTOITUS - Milloin ja miksi

Johdanto

Asbesti on tunnettu vaarallinen mineraali, joka on aiemmin ollut laajasti käytetty rakennusmateriaaleissa sen kestävyyden ja palonkestävyyden vuoksi. Kuitenkin sen terveyshaitat, erityisesti hengityselimille, ovat johtaneet sen käytön rajoittamiseen ja kieltämiseen monissa maissa. Suomessa asbestin käytöstä on luovuttu pääasiassa 1990-luvulta lähtien, mutta vanhoissa rakennuksissa se voi edelleen aiheuttaa riskejä. Tästä syystä asbestikartoitus on tärkeä askel rakennusten turvallisuuden varmistamiseksi.

Mikä on asbestikartoitus?

Asbestikartoitus on prosessi, jossa asiantuntijat tarkastavat rakennuksen ja sen materiaalit mahdollisen asbestin esiintymisen varalta. Tämä kartoitus on elintärkeä erityisesti vanhoissa rakennuksissa, jotka on rakennettu ennen asbestin käytön kieltämistä. Kartoituksen tarkoituksena on tunnistaa, sijaitseeko rakennuksessa asbestia sisältäviä materiaaleja ja selvittää niiden kunto. Kartoituksen perusteella voidaan määrittää, tarvitaanko asbestin poistoa vai riittääkö sen huolellinen ylläpito.

Miksi asbestikartoitus on tärkeä?

  1. Terveyshaitat: Asbesti voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia, erityisesti hengitysteiden sairauksia kuten keuhkosyöpää ja asbestoosia. Rakennusten asukkaiden terveyden suojelemiseksi on tärkeää selvittää, onko rakennuksessa asbestia.

  2. Lakisääteisyys: Suomessa on voimassa lainsäädäntö, joka edellyttää asbestikartoitusta ennen remonttia tai purkutoimenpiteitä vanhoissa rakennuksissa. Kartoituksen avulla varmistetaan, että asbestipitoiset materiaalit käsitellään asianmukaisesti ja turvallisesti.

  3. Rakennuksen arvo: Asbesti voi vaikuttaa merkittävästi rakennuksen arvoon ja myyntikelpoisuuteen. Ostajat ovat yhä tietoisempia asbestin riskeistä, ja he saattavat vaatia kartoituksen tuloksia ennen kuin harkitsevat kiinteistön ostamista.

  4. Työturvallisuus: Rakennusalalla työskentelevien turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Asbestikartoituksen avulla työntekijöille voidaan tarjota selkeät ohjeet ja suojavarusteet, jos asbestia esiintyy rakennusmateriaaleissa.

Asbestikartoituksen vaiheet

  1. Ennakkoarviointi: Kartoituksen ensimmäinen vaihe on rakennuksen ennakkoarviointi. Asiantuntijat tutkivat rakennuksen suunnitelmat, historia ja mahdolliset aikaisemmat kartoitukset saadakseen yleiskuvan mahdollisista asbestipitoisista materiaaleista.

  2. Näytteenotto: Asiantuntijat ottavat näytteitä rakennuksen eri osista, erityisesti niistä materiaaleista, jotka voivat sisältää asbestia. Näytteitä voidaan ottaa esimerkiksi seinistä, lattiamateriaaleista ja putkieristeistä.

  3. Laboratoriotutkimus: Kerätyt näytteet lähetetään laboratorioon, jossa ne analysoidaan tarkasti. Tämä vaihe vahvistaa, sisältävätkö näytteet todella asbestia ja millaisessa pitoisuudessa.

  4. Kartoituksen raportointi: Analyysin jälkeen asiantuntijat laativat kartoituksen raportin, joka sisältää tiedot rakennuksen asbestipitoisista materiaaleista ja niiden sijainnista. Raportti myös antaa suosituksia siitä, miten asbestimateriaaleja tulisi käsitellä.

ASBESTI - vaarallinen vai ei

Yleistä

Asbesti on mineraali, joka tunnetaan sen kestävyydestä, lämmönkestävyydestä ja palonkestävyydestä. Aikaisemmin asbestia käytettiin laajasti rakennusmateriaaleissa, mutta sen terveyshaitat ovat tulleet selviksi. Tämä kuitumineraali voi aiheuttaa vakavia sairauksia, erityisesti hengityselimille. Asbestin käytön kieltämisen myötä sen hallinta on noussut keskeiseksi osaksi turvallisuutta ja terveyttä rakennusalalla. Tässä artikkelissa käsitellään asbestin vaaroja, sen käytön historiaa, sekä asbestin hallintaa ja poistoa.

Asbestin Terveyshaitat

Asbestin terveyshaitat ovat olleet tunnettuja jo vuosikymmenten ajan. Asbesti kuituu helposti ja sen pienet kuidut voivat leijailla ilmassa huomaamatta. Tämä tekee siitä erityisen vaarallisen, sillä hengitettynä kuidut voivat päätyä keuhkoihin ja aiheuttaa vakavia ongelmia.

Yksi vakavimmista seurauksista on keuhkosyöpä, joka on yhdistetty asbestille altistumiseen. Lisäksi asbesti voi aiheuttaa asbestoosia, joka on sidekudoksen muodostumista keuhkoihin. Tämä voi johtaa hengitysvaikeuksiin ja heikentyneeseen keuhkojen toimintaan. Muita asbestin aiheuttamia sairauksia ovat muun muassa keuhkopussin ja vatsakalvon syövät.

Asbestin Historia

Asbestin käyttö on juontanut juurensa antiikin aikoihin, jolloin sitä hyödynnettiin esimerkiksi tulenkestävissä vaatteissa ja astioissa. Teollisen vallankumouksen myötä sen käyttö laajeni merkittävästi. 1900-luvun alussa alettiin ymmärtää paremmin asbestin terveyshaittoja, mutta vasta myöhemmin sen käyttöön puututtiin kunnolla.

Suomessa asbestin käyttö yleistyi erityisesti toisen maailmansodan jälkeen. Sitä käytettiin laajasti rakennusten eristämiseen, putkien eristämiseen ja erilaisten materiaalien vahvistamiseen. Onneksi 1990-luvulla asbestin käyttö kiellettiin Suomessa, mutta vanhoissa rakennuksissa se voi edelleen aiheuttaa riskejä.

Asbestin Hallinta ja Poisto

Asbestin hallinta on tärkeä osa turvallisuutta ja terveyttä rakennusalalla. Vanhoissa rakennuksissa asbestipitoisia materiaaleja voi edelleen olla olemassa, ja niiden asianmukainen käsittely on välttämätöntä. Asbestin hallintaan kuuluu asbestikartoitukset, joilla selvitetään, missä rakennuksissa asbestia voi olla ja millaisessa kunnossa se on.

Asbestikartoitukset ovat olennainen osa ennen purkutöitä tai remontteja. Ne auttavat tunnistamaan asbestipitoiset materiaalit ja määrittelemään niiden sijainnin. Kartoitusten tulosten perusteella voidaan suunnitella turvalliset toimenpiteet asbestin poistamiseksi tai sen hallitsemiseksi.

Asbestin poisto on erittäin herkkä prosessi, joka vaatii erityistä ammattitaitoa ja varovaisuutta. Ammattilaiset käyttävät asianmukaisia suojavarusteita ja -välineitä välttääkseen altistumista asbestille. Asbesti poistetaan huolellisesti ja hävitetään tiukkojen säädösten mukaisesti.

Asbestin Tulevaisuus

Asbestin vaarojen tiedostaminen on lisääntynyt merkittävästi, ja monissa maissa sen käyttö on kielletty kokonaan. Kuitenkin vanhoissa rakennuksissa asbestin esiintyminen voi edelleen aiheuttaa riskejä. On tärkeää, että asbestin hallintaa jatketaan ja että rakennuksissa tehdään säännöllisesti asbestikartoituksia.

Tulevaisuudessa on myös mahdollista, että kehitetään parempia ja turvallisempia menetelmiä asbestin poistoon ja hävittämiseen. Uusien teknologioiden avulla voidaan pyrkiä minimoimaan altistumisen riski ja varmistamaan, että asbestin vaikutukset terveydelle pysyvät mahdollisimman vähäisinä.

Yhteenveto

Asbesti on terveydelle vaarallinen mineraali, joka on aiemmin ollut laajasti käytetty rakennusmateriaaleissa niiden kestävyyden vuoksi. Kuitenkin sen terveyshaitat ovat johtaneet sen käytön rajoittamiseen ja kieltämiseen monissa maissa. Asbestin hallinta ja poisto ovat keskeisiä turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi rakennusalalla. Asbestikartoitukset auttavat tunnistamaan asbestipitoiset materiaalit ja suunnittelemaan niiden asianmukaisen käsittelyn. Vaikka asbestin käyttö on kiellettyä, vanhoissa rakennuksissa voi edelleen olla asbestia, joten sen hallintaa tulee jatkaa tulevaisuudessakin.

 

Asbestia sisältävät materiaalit listastamme löydät tästä.

 

TEETKÖ ASBESTIKARTOITUKSEN ITSE?

Asbesti näytteet meiltä NYT 39.90€ + ALV

Tilaa laboratoriostamme täältä

TILAA ASBESTIKARTOITUS

Kiitos viestistäsi !

bottom of page